..............................................................................................................
ทาง "เอ เอส " มีความยินดี เสนอเงื่อนไขเป็นพิเศษแด่ท่าน ที่ใช้บริการ Web Design หรือ เช่า Hosting หรือ ทำบัญชี  จากทางเรา ... โดยหากท่านจะกรุณา ให้ทางเราติดป้ายโฆษณา( BANNER ) ใน  " เว็บไซต์ " ของท่าน ... หรือ ... หากท่านจะกรุณา แนะนำลูกค้าให้ทางเรา ...

ทางเรามีความยินดี จ่ายค่าโฆษณาในกรณีที่มีลูกค้า มาใช้บริการจากทางเรา เพื่อเป็นการขอบคุณที่ท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ หรือ แนะนำลูกค้า ให้แก่เรา ...
                                   >>  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ...
.................................................................................

Job & Advertising
HOME                                 AUDIT                            SERVICES                       CONTACTS
A.S. Accountant
เอ. เอส. การบัญชี
  >> สินค้าต่าง ๆ
>>  Account Software
>>  Account Consultant
>>  SME Software
>>  Web Hosting
>>  Web Design
>>  Web Marketing Consultant
>>  Software
>>  Network System
>>  Lan & Wan & VPN
>>  Wireless Lan

  >>  บริการต่าง ๆ

> บริการรับทำบัญชี ครบวงจร

> บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
    ( บริษัท , ห้างหุ้นส่วน )

> บริการรับวางระบบบัญชี
    ( โดยใช้ Software )

> บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ
    ( บัญชี และ ภาษีอากรต่างๆ )
      โดย ... ผู้เชี่ยวชาญ ...

> บริการ จำหน่าย และติดตั้ง
    ( Software ระบบบัญชี )

> บริการ จำหน่าย และติดตั้ง
    ( Software ระบบงาน SME )

> บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ
    ( การใช้งาน SoftWare ต่างๆ )
      โดย ... ผู้เชี่ยวชาญ ...
>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ...

..........................................................................

  ข่าวดี !

เราขอเสนอ ... เงื่อนไขสุดพิเศษ !


พื้นที่  Hosting

2 GB

โดเมนเนม เป็นของท่าน      450. - บาท / ปี
( www.yourcompany.com)

มี  E_Mail  เป็นของท่าน

บริการ ให้คำปรึกษา ด้านการทำตลาด

Promote Web ของท่านบนเว็บไซต์ชั้นนำ

บริการ Upload หน้าเว็บไซต์

พร้อมบริการดูแลเว็บไซต์ 1 ปี      

เพียงปีละ          2,900.-      บาท
เหมาะสำหรับ ทุกองค์กรและธุรกิจ
ข่าวดี  !  วันนี้รับเพิ่มอายุเว็บไซต์เป็น  2  ปี ...
นำธุรกิจ ของคุณ ... มุ่งสู่ความสำเร็จบนโลก On Line ได้แล้ววันนี้ ... !

  ข่าวดี !

เราขอเสนอ ... เงื่อนไขสุดพิเศษ !


พื้นที่  Hosting

500  MB

โดเมนเนม เป็นของท่าน      450. - บาท / ปี
( www.yourcompany.com)

มี  E_Mail  เป็นของท่าน

บริการ ให้คำปรึกษา ด้านการทำตลาด

Promote Web ของท่านบนเว็บไซต์ชั้นนำ

บริการ Upload หน้าเว็บไซต์

พร้อมบริการดูแลเว็บไซต์ 1 ปี      

เพียงปีละ           1,590. -      บาท
เหมาะสำหรับ ทุกองค์กรและธุรกิจ
นำธุรกิจ ของคุณ ... มุ่งสู่ความสำเร็จบนโลก On Line ได้แล้ววันนี้ ... !  ด้วย  Package  เริ่มต้น สุดคุ้ม ... !
ข่าวดี  !  วันนี้รับ ... เขียน ... หน้า  Web Page  ฟรี ...  2  หน้า
ใช้บริการ  Web Design
หรือ  เช่า  Hosting
หรือ  ทำบัญชี  กับเรา
วันนี้ ! ...  คุณอาจสร้าง
       รายได้เบื้องต้น ...
จากการโฆษณา ... บน ...
        ... เว็บไซต์ ...
           ของท่าน !
  10,000 - 50,000  / ปี
สนใจ ... กรุณา ... Click
Account ... Web Design ... Web Hosting ... Web Marketing   &   SME   Consultant ...  

2007-2009  AS Accountant.   All rights reserved.

อัตราค่าตอบแทน จากการติดป้ายโฆษณา
ในเว็บไซต์  ของท่าน ...


ท่านจะได้รับ .......
    1. กรณีลูกค้าได้รับการแนะนำ  จากเว็บไซต์ของท่าน
          ทุกๆ     1  ราย    จะได้รับ  ..............................  400.- บาท / ราย
    2. กรณีลูกค้าได้รับการแนะนำ  จากเว็บไซต์ของท่าน
          ครบ   50  ราย    จะได้รับโบนัส  ......................  10,000.- บาท
     3. กรณีลูกค้าได้รับการแนะนำ  จากเว็บไซต์ของท่าน
          ครบ  100  ราย    จะได้รับโบนัส  .....................  50,000.- บาท

      หมายเหตุ :  1. จะสรุป ... โดยนับยอดรวม เป็นรายเดือน
                          2. จะนับเฉพาะลูกค้าที่ชำระเต็ม ( แบบรายปี 2,900.- )
                          3. จะนับเฉพาะลูกค้าที่ชำระครบ  12 เดือน
                                ( แบบชำระเป็นรายเดือน )
   ท่านจะได้รับรวม ... สูงสุด   ( ดังตัวอย่างต่อไปนี้ )
             = [ ( 400 x จำนวนลูกค้า ) + ( โบนัส 50 ) + ( โบนัส 100 ) ]
             = [ ( 400 x จำนวนลูกค้า 100 ราย ) + 10,000 + 50,000 ]
             = [  40,000 + 10,000 + 50,000 ] 
             =               100,000.- บาท
ตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

อัตราค่าตอบแทน จากการติดป้ายโฆษณา
ในเว็บไซต์  ของท่าน ...


ท่านจะได้รับ .......
    1. กรณีลูกค้าได้รับการแนะนำ  จากเว็บไซต์ของท่าน
          ทุกๆ     1  ราย    จะได้รับ  ..............................  200.- บาท / ราย
    2. กรณีลูกค้าได้รับการแนะนำ  จากเว็บไซต์ของท่าน
          ครบ   50  ราย    จะได้รับโบนัส  .......................    5,000.- บาท
    3. กรณีลูกค้าได้รับการแนะนำ  จากเว็บไซต์ของท่าน
          ครบ  100  ราย    จะได้รับโบนัส  ......................  10,000.- บาท

      หมายเหตุ :  1. จะสรุป ... โดยนับยอดรวม เป็นรายเดือน
                          2. จะนับเฉพาะลูกค้าที่ชำระเต็ม ( แบบรายปี 1,590.- )
                          3. จะนับเฉพาะลูกค้าที่ชำระครบ  12 เดือน
                                ( แบบชำระเป็นรายเดือน )
    ท่านจะได้รับรวม ... สูงสุด   ( ดังตัวอย่างต่อไปนี้ )
             = [ ( 200 x จำนวนลูกค้า ) + ( โบนัส 50 ) + ( โบนัส 100 ) ]
             = [ ( 200 x จำนวนลูกค้า 100 ราย ) + 5,000 + 10,000 ]
             = [  20,000 + 5,000 + 10,000 ] 
             =               35,000.- บาท
ตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น