ยินดีต้อนรับ ...
              สู่ ... เว็บไซต์  " เอ.เอส การบัญชี "
        ... ทางเรา ... มีความยินดี  ให้บริการแด่ทุกท่าน
โดย ... ทีมงานที่ปรึกษา ... ผู้ชำนาญ ...  ที่พร้อมให้
คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ตลอดจน บริการหลังการขาย 
ที่ท่านจะพึงพอใจ ...
... ทางเรา ...ให้บริการรับทำบัญชี ครบวงจร เพื่อที่ ผู้ประกอบการจะได้ ไม่ต้องยุ่งยาก
กับ ภาระต่าง ๆ ทางบัญชี-ภาษี อีกต่อไป ... 

                                                                        >>  Click เพื่อดูรายละเอียด ...

เรา คือ ...  
               " ทีมงานผู้้ให้บริการ จัดทำบัญชี " ที่ขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้ทำบัญชี  อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย กับ
กระทรวงพาณิชย์ ...
    บริการตรวจสอบบัญชี (Audit) ...
........................................................................................................................

        .... นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องปิดบัญชี และ มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบบัญชี และ
เซ็นรับรองงบการเงิน ก่อนนำส่งหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการดำเนินงาน หรือ ไม่ ...

... เรา คือ  " ทีมงานผู้้ตรวจสอบบัญชี โดยทีมงานรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน "
      ที่ขึ้นทะเบียน เป็นผู้สอบบัญชีตามกฎหมาย กับ กระทรวงพาณิชย์ ...

... ทางเรา ... พร้อม ... ให้บริการตรวจสอบบัญชี (Audit)  เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้ 
เกิดความมั่นใจใน มาตราฐาน และ ความถูกต้อง ตามกฎหมาย
ของ ... ระบบบัญชี ของท่าน ...

                                                                          >>  Click เพื่อดูรายละเอียด ...
บริการรับทำบัญชี
  >>  บริการต่าง ๆ

> บริการรับทำบัญชี ครบวงจร

> บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
    ( บริษัท , ห้างหุ้นส่วน )

> บริการรับวางระบบบัญชี
    ( โดยใช้ Software )

> บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ
    ( บัญชี และ ภาษีอากรต่างๆ )
      โดย ... ผู้เชี่ยวชาญ ...

> บริการ จำหน่าย และติดตั้ง
    ( Software ระบบบัญชี )

> บริการ จำหน่าย และติดตั้ง
    ( Software ระบบงาน SME )

> บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ
    ( การใช้งาน SoftWare ต่างๆ )
      โดย ... ผู้เชี่ยวชาญ ...

>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ...

..........................................................................

Prefer to e-mail your question or just want to send us some feedback?


เอ. เอส. การบัญชี
HOME                                 AUDIT                            SERVICES                       CONTACTS
A.S. Accountant
>>  Account Software
>>  Account Consultant
>>  SME Software
>>  Web Hosting
>>  Web Design
>>  Web Marketing Consultant
>>  Software
>>  Network System
>>  Lan & Wan & VPN
>>  Wireless Lan
  >> สินค้าต่าง ๆ

  ข่าวดี !

เราขอเสนอ ... เงื่อนไขสุดพิเศษ !


พื้นที่  Hosting

500  MB

โดเมนเนม เป็นของท่าน      450. - บาท / ปี
( www.yourcompany.com)

มี  E_Mail  เป็นของท่าน

บริการ ให้คำปรึกษา ด้านการทำตลาด

Promote Web ของท่านบนเว็บไซต์ชั้นนำ

บริการ Upload หน้าเว็บไซต์

พร้อมบริการดูแลเว็บไซต์ 1 ปี      

เพียงปีละ           1,590. -      บาท
เหมาะสำหรับ ทุกองค์กรและธุรกิจ
นำธุรกิจ ของคุณ ... มุ่งสู่ความสำเร็จบนโลก On Line ได้แล้ววันนี้ ... !  ด้วย  Package  เริ่มต้น สุดคุ้ม ... !
ข่าวดี  !  วันนี้รับ ... เขียน ... หน้า  Web Page  ฟรี ...  2  หน้า
     เอ เอส การบัญชี
... AS Accountant ... 

ทาง เอ เอส ฯ เป็นผู้ให้บริการ รับทำบัญชี ครบวงจร

รับเขียน และ ออกแบบ เว็บไซต์

ให้เช่า พื้นที่ Hosting สำหรับทำเว็บไซต์

จำหน่าย สินค้า ไอที คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Network ต่างๆ ...

ตลอดจน เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ในการวางระบบงานต่างๆ  ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ...

>>  งานระบบ บัญชี
         - โปรแกรมบัญชีต่างๆ

>>  งานระบบ SME
         - โปรแกรม SME ต่างๆ
         - โปรแกรม ออก
               ใบกำกับภาษี
         - โปรแกรม ออก
               ใบเสร็จรับเงิน
         - โปรแกรม สต็อก
         - โปรแกรม ต่างๆ

>>  วางระบบ LAN

>>  ออกแบบ เว็บไซต์ ...

>>  ให้เช่า พื้นที่ Hosting สำหรับเว็บไซต์ ...

ทางเรายินดีให้บริการ และ ยินดีให้คำปรึกษาแด่ ทุกท่าน ...

ทางเราหว้งว่า จะมีโอกาสได้รับใช้ท่าน ในโอกาสต่อไป ...

ขอขอบคุณ ... เป็นอย่างสูง
Account ... Web Design ... Web Hosting ... Web Marketing   &   SME   Consultant ...  

2007-2009  AS Accountant.   All rights reserved.
>>  กรุณา  Click  เพื่อดูรายละเอียด ...